Rozpis ľadu

Cena za prenájom ľadovej plochy:

1 hod = 100,00 €

OBJEDNÁVAJTE NA TEL.Č. +421 903 324 108

 OD 1.4.2017 JE PREVÁDZKA ZIMNÉHO ŠTADIÓNA PRE SEZÓNU 2016/17 UKONČENÁ