VEREJNÉ KORČUĽOVANIE A BRÚSENIE KORČÚL

CENNÍK:

POČAS KAŽDÉHO VEREJNÉHO KORČUĽOVANIA SA BRÚSIA KORČULE. CENA ZA PÁR 2,00€

NEKORČUĽUJÚCI DOPROVOD 0,50€

KORČUĽUJÚCI 2,00€

 

NAJBLIŽŠIE VEREJNÉ KORČUĽOVANIE:

SOBOTA 23.12. OD 14:00 - 15:30 HOD

PONDELOK 25.12. OD 14:00 - 15:30 HOD

UTOROK 26.12. OD 14:00 - 15:30 HOD

NEDEĽA 07.01. OD 14:00 - 15:30 HOD

 

 

MIMO VEREJNÉHO KORČUĽOVANIA SI BRÚSENIE DOHODNITE NA TEL. Č. 0907 168 446