CHCEM PRIHLÁSIŤ DIEŤA NA HOKEJ

KTO SA MôŽE PRIHLÁSIŤ?

DO HOKEJOVEJ PRÍPRAVKY SA MôŽU PRIHLÁSIŤ AJ CHLAPCI AJ DIEVČATÁ DO 10 ROKOV. OPTIMÁLNY VEK PRE ZAĆATIE S KORČUĽOVANÍM RESP. HOKEJOM JE 6-7 ROKOV. V PRÍPADE, ŽE JE VAŠE DIEŤA STARŠIE TREBA TO KONZULTOVAŤ S TRÉNERMI.

POTREBUJEM PRE DIEŤA VÝSTROJ?

NIE. STAČÍ AK MÁ DIEŤA KORČULE , AKÚKOĽVEK PRILBU (CYKLO, LYŽIARSKU), ZIMNÉ RUKAVICE A HOKEJKU (PRE ZAČIATOK S ROVNOU ČEPELOU). VÝSTROJ POŽIČIAVAME PO DOHODE.

KEDY A KDE MôŽEM PRIHLÁSIŤ DIEŤA?

POČAS ZIMNEJ SEZÓNY (SEPTEMBER-MAREC):

SA MôŽETE PRIHLÁSIŤ U TRÉNEROV POČAS TRÉNINGOV HOKEJOVEJ PREDPRÍPRAVKY PRIAMO NA ZIMNOM ŠTADIÓNE V UTOROK OD 16:15 DO 17:15 HOD, ALEBO V SOBOTU A NEDEĽU DOPOLUDNIA. PRESNÝ ČAS TÝCHTO TRÉNINGOV SA DOZVIETE V SEKCII ROZPIS ĽADU (PREDPRÍPRAVKA 0+1+ 2)

POČAS LETNEJ PRÍPRAVY (APRÍL,MÁJ, JÚN, AUGUST):

POČAS TRÉNINGOV U TRÉNEROV V TELOCVIĆNI ALEBO NA IHRISKU  PRI ZŠ S MŠ P. DEMITRU V DUBNICI NAD VÁHOM

TRÉNERI VÁM POSKYTNÚ ĎALŠIE INFORMÁCIE A ZÍSKATE U NICH ZÁPISNÝ LÍSTOK.

 

ĎALŠIE INFORMÁCIE NA TELEFÓNE MANAŽÉRA MHK DUBNICA (viď v sekcii kontakt)

Počas sezóny môže dôjsť k úprave tréningových časov, overte si v sekcii rozpis ľadu ci sa tréning koná, aby ste sa neprehnali.

V SEKCII ROZPIS ĽADU