História

Klub vznikol v roku 1942 pod názvom ŠK Dubnica nad Váhom. Klub zakladali F. Jelínek, F. Stuchlík, J. Bartoň, M. Mládek, A. Szabo, J. Zvončík a J. Mandúch. Vedúcim mužstva bol J. Bartoň. Prvým historickým stretnutím Dubnice bol zápas v roku 1942 s Obchodnou akadémiou Trenčín. Stretnutie sa skončilo víťazstvom Dubničanov 2:1.
 
Výstavba zimného štadióna
 
Koncom šesťdesiatych rokov sa začalo v Dubnici nad Váhom s prípravami výstavby zimného štadiónu. Vo vybranej lokalite sa urobili potrebné terénne úpravy a prebehlo majetkoprávne vysporiadanie. Na projekte s celkovým rozpočtom 20 miliónov korún spolupracovali najväčšie firmy v meste ZŤS, ZVS, Stavoindustria, ale aj organizácie výrobnej či spoločenskej sféry v rámci Dubnice nad Váhom. Pracovalo sa na výstavbe murovaného objektu, šatní, toaliet a iných priestorov, ktoré boli potrebné pre fungovanie zimného štadiónu. Po dodaní strojného zariadenia a jeho zabudovaní bol zhotovený betónový povrch, ktorý bol dokončený počas jedného dňa. Vďaka pánovi Aladárovi Szabovi, ktorý mal na starosti projekčne a kapacitne pripraviť prestavbu a výstavbu Dubnice, do čoho patrilo aj zriadenie všešportového areálu, do ktorého patrila aj výstavba zimného štadiónu, obdržala samospráva 4 milióny Kčs a vo výstavbe sa mohlo pokračovať. Boli prevedené výkopové práce na zabetónovanie pätiek pre uchytenie železných podpier. Tiež sa robila projektová dokumentácia železnej konštrukcie. Počas letných mesiacov nastúpili pracovníci na jej montáž. ZŤS zabezpečila na úpravu ľadu rolbu. Aby mal zimný štadión dostatok vody, tak sa urobil pomocný vrt s 2l/s úžitkovej vody v blízkosti zimného štadiónu. Zimný štadión bol zastrešený v roku 1980. Už v roku 1979 sa začalo s projektovou prípravou na dobudovanie vnútorného vybavenia štadiónu s rozpočtom 5 miliónov Kčs. Práce na zimnom štadióne boli ukončené do roku 1982.
 
Názvy klubu od jeho vzniku
 
1942 - ŠK Dubnica nad Váhom
1949 - Sokol Škoda Dubnica nad Váhom
1952 - DŠO Spartak Dubnica nad Váhom
1961 - Spartak SMZ Dubnica nad Váhom
1978 - Spartak ZŤS Dubnica nad Váhom
1992 - CAPEH Dubnica nad Váhom
1993 - HK Spartak Dubnica nad Váhom
2000 - HK Dubnica nad Váhom
2007 - MHK Dubnica nad Váhom
 
Športové úspechy
 
1978/79 - Víťaz 1. slovenskej národnej hokejovej ligy
1979/80 - Víťaz 1. Slovenskej národnej hokejovej ligy
1993/94 - Víťaz 1.hokejovej ligy SR
1998/99 - Víťaz 1.hokejovej ligy SR
2003/04 - Víťaz 1.hokejovej ligy SR
 
Dubnický hokej na ceste za svojím prvým vrcholom .
 
Umiestnenia v jednotlivých sezónach
 
Česko-Slovensko
Česko-Slovensko 1. slovenská národná hokejová liga - 23. ročníkov
 
1. miesto: Med 1.png 1978/79, 1979/80
2. miesto: Med 2.png 1977/78, 1984/85
3. miesto: Med 3.png 1972/73, 1973/74, 1975/76, 1976/77, 1983/84, 1987/88, 1988/89, 1989/90
4. miesto: 1985/86
5. miesto: 1971/72, 1980/81
6. miesto: 1982/83, 1986/87, 1991/92
7. miesto: 1970/71, 1974/75
8. miesto: 1990/91, 1992/93
10. miesto: 1981/82
 
Česko-Slovensko 2. slovenská národná hokejová liga - 8. ročníkov
 
1. miesto: Med 1.png 1963/64 (skupina stred), 1964/65 (skupina stred), 1965/66 (skupina stred), 1966/67 (skupina stred), 1969/70 (skupina západ),
4. miesto: 1968/69 (skupina západ)
 
Slovensko
 
Slovensko Slovnaft extraliga - 4 ročníky
 
8. miesto: 1994/95, 1995/96, 1996/97
10. miesto: 2004/05
 
Slovensko 1. hokejová liga SR - 8 ročníkov
 
1. miesto: Med 1.png 1993/94, 1998/99, 2003/04
2. miesto: Med 2.png 2002/03
3. miesto: Med 3.png 1997/98
6. miesto: 2001/02
9. miesto: 1999/00, 2000/01
 
Slovensko 2. hokejová liga (Slovensko) - 7 ročníkov
 
1.miesto: Med 1.png 2013/14 (skupina západ) a celkový víťaz 2. hokejovej ligy, 2016/17 (skupina západ) a celkový víťaz 2. hokejovej ligy
2. miesto: 2009/10 (skupina stred)
3. miesto: 2008/09 (skupina západ), 2010/11 (skupina stred), 2014/15 (skupina západ)
4. miesto: 2007/08 (skupina západ), 2012/13 (skupina západ)
7. miesto: 2011/12 (skupina západ)