4. výročie tragického úmrtia Pavla Demitru

08.09.2015 08:11

V deň 4. výročia úmrtia zorganizovala ZŠ s MŠ Pavla Demitru v Dubnici nad Váhom v spolupráci s MHK Dubnica, spomienkový zápas medzi žiakmi MHK Dubnica a Dukly Trenčín (1:7). V úvode zaznelo niekoľko slov o legendárnom hokejstovi, básnické diela ktoré, vytvorili deti zo ZŠ s MŠ P. Demitru. Slávnostné buly hodil dlhoročný osobný priateľ Pavla Demitru, Peter Lonc, spolu s primátorom mesta Dubnica Ing. Gašparíkom. Súčaťou bolo aj predstavenie nového dresu MHK Dubnica, s ktorým začnú svoje súťaže po dorastencoch aj naši žiaci. Spomienkový zápas bol ukončený symbolicky v 38. minúte stretnutia, kedy sa všetci prítomný postavili, potleskom a skandovaním mena vzdali hold Pavlovi Demitrovi. Česť jeho pamiatke.