Doba bronzová - MHK Dubnica 3. miesto v I. lige. Gratulujeme ...

21.02.2019 21:43

Poďakovani patrí hráčom, vedeniu klubu, mestu Dubnica n/V, fanúšikom, sponzorom a všetkým, ktorí sa akokoľvek podieľali na tomt úspechu. Ďakujeme a gratulujeme.