Mikulášsky tréning

07.12.2015 16:26

Dňa 6.12. 2015 sa v priestoroch zimného štadióna konala akcia pre deti pod názvom "Mikulášsky tréning". Počas tréningu boli pripravené hry a súťaže ako pre korčuľujúce deti, nekorčuliarov (kreslenie a vyfarbovanie) či už z MHK alebo mimo neho. Počas tréningu rodičia mohli získať informácie o prihlásení do klubu a samozrejme prihlásiť svoje dieťa na hokej. Túto možnosť využilo niekoľko rodičov detí - škôlkarov, ktorí ich počet zvýšia na 11.

Po skončení súťaží a hier deti zaspievali pesničku pre Mikuláša, aby ho privolali. Privolávali aj čertov. Po ich príchode na ľad vznikla panika a hromadný útek. Aniel čertov odvolal a po ukľudnení sa im prihovoril a odovzdal slovo primátorovi mesta Ing. Gašparíkovi, ktorého sprevádzal p. poslanec Mikolášek a riaditeľ ZŠ s MŠ P. Demitru Mgr. Brunovský. Primátor odovzdal najmenším deťom Mikulášsky darček v podobe dvoch brankárskych výstroji pre našich prvákov.

Potom už pokračoval aniel a z anjelského zoznamu poslušných detí čítal mená a Mikuláš im odovzdával balíčky. Po skončení sme absolvovali ešte fotenie. Foto z akcie nájdete v sekcii fotogaléria.

Poďakovnie patrí všetkým čo pomohli či už finančne alebo pri organizácii.