MINIHOKEJ 2008

05.11.2015 03:53

Oznamujeme rodičom detí narodených v roku 2008, že najbližší turnaj sa uskutoční dňa 22.11. v Uherskom Hradišti. Podrobnosti oznámime v týždni pred konaním turnaja. Na tieto turnaje budú prioritne zaraďované deti narodené 2008. Dopĺňať ich budú deti ročníka narodenia 2009 podľa potreby.