OBJEDNÁVKA ĽADU

09.08.2019 20:23

Vážení priaznivci hokeja!

Ak máte záujem o pravidelný prenájom ľadovej plochy, napíšte svoju požiadavku na e-mailovú adresu: hokejdubnica@gmail.com

Nezabudnite uviesť:

1. deň a čas kedy by ste chceli chodiť na ľad

2. alternatívny deň a čas v prípade, že by prvý termím bol už vybookovaný

3. kontaktnú osobu, telefónne číslo