Posvätenie zimného štadióna

05.01.2016 21:22

Dňa 5.1. bol katolíckym kňazom z farnosti Omšenie, Mgr. Miroslavom Lysičanom, posvätený zimný štadión v Dubnici nad Váhom, posvätené boli vnútorné priestory -  jednotlivé šatne, strojovňa a rolba. Po štadióne ho sprevádzali a zároveň asistovali naši ľadári. D. Brezina a V. Bezecný.