Pozor zmena v poplatkoch

20.12.2015 23:16

Vážení rodičia žiakov hokejistov ZŠ s MŠ Pavla Demitru

 

Keď sme získali finančné prostriedky z nadácie „Manželov Demitrovcov“, tak okrem iného sme rozhodli, že polovičku mesačného poplatku pre MHK Dubnica uhradíme pre žiakov našej školy. Sledovali sme tým dva ciele: aby žiaci našej školy boli oproti iným zvýhodnení, čím sa predpokladalo, že aj ďalší hokejisti z iných škôl prídu na našu školu. Výsledok bol však opačný. Mnohí z Vás prestali platiť vôbec alebo neskôr aj ten polovičný doplatok. Čím MHK vznikli problémy nielen finančného ale aj  morálneho hľadiska. Niektorí rodičia považujú za samozrejmé, že platia príspevky, niektorí to však nerobia. Myslím si, že vďaka výstroji, dresom, ktorú majú zadarmo zo školy a klubu, určite sa Vám znížili náklady a tak mesačný poplatok v plnej výške by nemal byť problém. Preto od 1.1.2016 rušíme finančnú podporu pre žiakov školy. Samozrejme platí, že rodičom, ktorí sú sociálne znevýhodnení, môžeme určitou sumou raz ročne naďalej pomôcť.

Mgr. Ferdinand Brunovský, riaditeľ ZŠ s MŠ Pavla Demitru