PRIPRAVUJEME PRE PRÍPRAVKU

28.10.2016 14:27

Dňa 5.11. sa 4+3 ročník prípravky zúčastní turnaja v Žiline,

dňa 6.11. sa 3+2 ročník predprípravky zúčastní turnaja v Žiline

dňa 12.11. pripravujeme turnaj 2 ročníka u nás v Dubnici

v pláne je aj miniturnaj našich najmenších s názvom Môj prvý turnaj.

Deti sa možu tesšiť aj na Mikulášsky tréning a príchod Mikuláša s anjelom a čertami.