Školské tréningy žiakov ZŠ s MŠ P. Demitru

19.09.2016 17:55

Predprípravka 1 2 a 3 ročník majú školský tréning v utorok o 8:00 na zimnom štadióne. Tí, čo nemôžu doviesť deti na 7:30 na zimný štadión, bude pristavený autobus pred školou (ako je nová bytovka) o 7:25 hod. Deti čo sú v školskom klube vyzdvihnem o 7:20 zo školského klubu. Výstroj si deti nechávajú v šatni na to určenej (platí pre deti školy).  Po skončení tréningu deti dovezieme autobusom späť. (Kto nemá výstroj na zimnom štadióne v pondelok je trénerská rada od 19:00 do 20:00 hod treba im doviesť, aby to nemuseli trepať autobusom.)

Vo štvrtok je školský tréning od 12:15 do 13:15 hod. Deti dovezieme na štadión o 11:50 hod, po tréningu o 13:30 ich autobus vyvezie späť do družiny a na obed. Kto nechodí do družiny, alebo si ich vyzdvihnú rodičia môžu odísť domov priamo zo štadióna.

V deň tréningu nezabudnite deťom dať pitie, v utorok aj desiatu.

Ak je dieťa choré pošlite sms, rovnako ma kontaktujte v prípade akýchkoľvek nejasností alebo problémov. Mgr. Oto Bača 0907 195 707.

Deti mimo školy Pavla Demitru môžete priviesť na tréning. Nakoľko sme tam len dvaja tréneri v prípade vysokého počtu detí bude počet mimoškolských korigovaný. Za porozumenie ďakujeme.