Tlačová správa o exekúcií na MHK

02.10.2019 08:55

Dňa 26.9.2019 som  ako prezident MHK Dubnica nad Váhom prevzal Upovedomenie o začatí exekúcie. Spoločnosť SALUSS, spol. s.r.o., Partizánske, ktorej jedinou spoločníčkou a konateľkou je Mgr. Romana Valachová, dcéra bývalého prezidenta MHK Dubnica nad Váhom, si uplatňuje voči MHK Dubnica nad Váhom pohľadávku vo výške 285.840,-- Eur s príslušenstvom. Táto exekúcia sa vedie na základe exekučného titulu notárskej zápisnice zo dňa 25.3.2019, N 179/2019, Nz 9219/2019, pričom jej podkladom je Dohoda o uznaní záväzku a splatnosti záväzku zo dňa 25.3.2019 medzi bývalým prezidentom MHK Dubnica nad Váhom Igorom Valachom a jeho dcérou Mgr. Romanou Valachovou ako konateľkou spoločnosti SALUSS, spol. s.r.o., Partizánske. SALUSS s.r.o. si uplatňuje nárok na prenájom ľadov pre deti do 15 rokov mimo školy Pavla Demitru a za kategóriu mužov realizované tréningy a zápasy od roku 2015. MHK Dubnica nad Váhom nemá vedomosť o existencii akéhokoľvek záväzku voči spoločnosti SALUSS, spol. s.r.o., Partizánske a preto MHK Dubnica nad Váhom robí všetky právne kroky na svoju ochranu vrátane krokov trestnoprávnych.

 

 

 

                                                                                                                  Július Prekop

                                                                                                                  Prezident MHK Dubnica