Poplatky v sezóne 2016/2017

                   

 

Poplatky sa platia nasledovne:

  1. Dorast – suma 70,- €/mesiac, od mája do decembra, t.j. 8 mesiacov
  2. Starší žiaci (ročníky 7, 8) – suma 40,- €/mesiac, od januára do decembra, t.j. 12 mesiacov
  3. Mladší žiaci (ročníky 4 – 6) – suma 40,- €/mesiac, od januára do decembra, t.j. 12 mesiacov
  4. Prípravka (ročníky 3 - 4) - suma 150,-€/ v troch splátkach
  5. Prípravka (ročníky 1 – 3) – suma 100,- €/sezóna
  6. Jednorazový ročný členský poplatok vo výške 16,60 € platia všetci členovia MHK, t.j. registrovaní hráči.

 

Poplatky treba uhrádzať na číslo účtu MHK Dubnica nad Váhom:

 

SK 16 0900 0000 0003 6497 1430

Variabilný symbol: mesiac a rok, za ktorý sa platí

 Do správy pre príjemcu treba uviesť: meno a priezvisko hráča

Brankári poplatky neplatia.

V prípade potreby riešenia problémov ohľadom úhrad poplatkov a podobne kontaktuje účtovnú firmu, ktorá spracováva účtovníctvo MHK Dubnica nad Váhom:

UMP – MiNa s. r. o – kontaktná osoba Petra Gregorová, číslo tel.: 0948/722 944, email: ump.mina@gmail.com