Poplatky v sezóne 2019/20

                   

 

Poplatky a členské zatiaľ nie sú pre túto sezónu stanovené.