VEREJNÉ KORČUĽOVANIE A BRÚSENIE KORČÚL

Informácia a spustení verejného korčuľovania čoskoro.